Prof. dr hab. n. med. Beata Banaszewska

specjalista w ginekologii i położnictwie (2004) oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (2013)

Profesor Beata Banaszewska zajmuje się problemami medycyny rozrodu i endokrynologii ginekologicznej od ponad 20 lat. Profesor Beata Banaszewska zdobywała doświadczenie zawodowe i naukowe w Klinice Rozrodczości 1995-1999, a potem w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1993-2022. Główna działalność naukowa prof. Beaty Banaszewskiej koncertuje się na niepłodności i zagadnieniach endokrynologii ginekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zespołu policystycznych jajników (PCOS). Zajmuje się problemem występowania insulinooporności i hiperinsulinemii u kobiet z zespołem PCOS oraz leczeniem otyłości u kobiet w wieku rozrodczym i menopauzie.

Osiągniecia w pracy zawodowej:
– seria badań prowadzonych przez 20 lat nad zastosowaniem różnych metod leczenia farmakologicznego u kobiet z zespołem policystycznych jajników.
– zastosowanie metforminy u kobiet z PCOS, która jest obecnie uznanym standardem leczenia tego zespołu.
– zastosowanie statyn w celu obniżenia hiperandrogenizmu u kobiet z PCOS
– zastosowanie resveratrolu w celu obniżenia testosteronu i insulinooporności u kobiet z PCOS
– badanie roli microbiota w patogenezie zespołu policystycznych jajników.
– badania zaburzeń psychoemocjonalnych (depresja, lęk) u kobiet z PCOS
– zastosowanie synbiotyków u kobiet z PCOS i otyłością w celu poprawy parametrów endokrynologicznych i obniżenia masy ciała
– współudział we wprowadzeniu technik endoskopowych w Szpitalu Klinicznym przy
ul.Polnej 33 w Poznaniu
– współudział w utworzeniu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Leczenia
Niepłodności – „Klinika Pastelova” w Poznaniu- 2022 r.

Towarzystwa Naukowe:
– Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP)
– 2009-2012 członek zarządu sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
– 2015-2018 sekretarz oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników
– Od 2018 członek zarządu oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
– 2005-2012 – sekretarz Wielkopolskiego Towarzystwa Rozwoju Metod Badawczych i Leczenia Niepłodności i współudział w tworzeniu programu leczenia niepłodności.
– Członek ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)
– Członek PTMRiE (Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii)

ŻYCIORYS


ukończenie studiów na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu z wyróżnieniem

1995

uzyskanie tytułu dr n med. na podstawie pracy “Ocena współwystępowania hiperinsulinemii z hiperandrogenizmem u kobiet w wieku rozrodczym”

2000

uzyskanie tytułu specjalisty w ginekologii i położnictwie

2004

nadanie stopnia dr habilitowanego na podstawie pracy „ Zastosowanie statyn w leczeniu farmakologicznym zespołu policystycznych jajników (PCOS) u kobiet w wieku rozrodczym- prospektywne badania randomizowane

2012

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego za nowatorski dorobek naukowy.

2013

uzyskanie tytułu specjalisty w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

2013

nadanie tytułu Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

2020

NAGRODY


Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego za pracę doktorską

2000

Nagroda dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego

2004

Nagroda Society for Reproductive Endocrinology and Infertility (ASRM) za prezentowane prace z tematyki PCOS

2005

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego za nowatorski dorobek naukowy

2013