Dr n. med. Krzysztof Derwich

specjalista w ginekologii i położnictwie (2000) oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (2017)

Dr med. Krzysztof Derwich zajmuje się zagadnieniami medycyny rozrodu od 25 lat. Doświadczenie zdobywał w Klinice Rozrodczości (1993-99) a następnie w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach (1999-2021). Dr n med. Krzysztof Derwich zajmuje się leczeniem niepłodności partnerskiej od początku utworzenia Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w GPSK na ul. Polnej 33 w Poznaniu. Wiele lat pracował w poradni andrologicznej w Szpitalu Klinicznym na ul. Polnej. Zajmuje się niepłodnością, endoskopią oraz zaburzeniami endokrynologicznymi.

Osiągnięcia zawodowe:
– współudział w utworzeniu i realizacji w ramach Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu pierwszego w Wielkopolsce programu zapłodnienia pozaustrojowego (IVF)- 1998 r.
– współudział w utworzeniu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Leczenia Niepłodności – „Klinika Pastelova” w Poznaniu- 2022 r.

Towarzystwa naukowe:
– Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
– Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
– Członek ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)
– Członek PTMRiE (Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii

ŻYCIORYS


ukończenie studiów na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu

1993

uzyskanie tytułu specjalisty ginekologii i położnictwa

2000

Obrona pracy doktorskiej pt: „ Ocena ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w endometrium w II fazie cyklu u kobiet leczonych z powodu niepłodności”

2010

Staże w ośrodku in vitro w Białymstoku oraz w uniwersyteckich ośrodkach w Brukseli i Gandawie

2010-2017

uzyskanie tytułu specjalisty endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

2017

NAGRODY


tytuł Lekarz Przyjacielem Kobiety nadany przez czytelniczki czasopisma Twój Styl

 

2000