Mgr inż. Paulina Lipińska

Młodszy embriolog

Absolwentka kierunku biotechnologia ze specjalizacją biotechnologii zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2020 realizuje pracę doktorską w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych m.in.: Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, Association of Embro Technology in Europe.