Prof. dr hab n. med. Piotr Jędrzejczak

specjalista w ginekologii i położnictwie (1993), endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (2013), certyfikat z andrologii klinicznej (2016)

Profesor Piotr Jędrzejczak zajmuje się problematyką medycyny rozrodu oraz niepłodnością męską od ponad 30 lat, najpierw w Klinice Rozrodczości (1987-99), a następnie w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1999- 2022). Jest uznanym w Polsce ekspertem od leczenia ciężkiego czynika męskiego w niepłodności. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję zastępcy koordynatora w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności oraz Oddziale Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu GPSK UM w Poznaniu.

Osiągnięcia w pracy zawodowej:
– współudział we wprowadzeniu technik endoskopowych i opracowaniu nowatorskich technik operacyjnych w Szpitalu Klinicznym przy ul.Polnej 33 w Poznaniu – od 1992 r.
– utworzenie banku nasienia (pierwszego i największego w Polsce służącego do kriokonserwacji nasienia dla pacjentów przed planowaną radio, czy chemioterapią) – od 1992 r.
– współudział w utworzeniu i realizacji w ramach Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu pierwszego w Wielkopolsce programu zapłodnienia pozaustrojowego (IVF)- 1998 r.
– utworzenie Zachodniego Banku Komórek Macierzystych w Poznaniu – 2005 r.
– wprowadzenie medod mikroekstrakcji plemników z jąder do metod IVF/ICSI 2018 r.
– koordynacja i prowadzenie szkoleń d/s certyfikatu z andrologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – od 2017 r.
– zaproszenie do grupy ekspertów Europejskiego Towarzystwa Ludzkiego Rozrodu i Embriologii ds. standaryzacji badania nasienia, 2022 r.
– współudział w utworzeniu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Leczenia Niepłodności – „Klinika Pastelova” w Poznaniu- 2022 r.

Towarzystwa Naukowe:
– European Academy of Andrology (EAA)
– Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA)
– Polskie Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP)
– European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
– Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

Doświadczenie kliniczne zdobywał na wielu stażach medycznych krajowych oraz zagranicznych w takich krajach jak: Wielka Brytania, USA, Francja, Włochy, Niemcy.

Liczne publikacje naukowe koncentrują się na zagadnieniach andrologii klinicznej i eksperymentalnej, endoskopii w ginekologii, metod wspomaganej prokreacji w leczeniu niepłodności partnerskiej. Bierze czynny udział w wielu konferencjach naukowych oraz kursach szkoleniowych krajowych i zagranicznych.

ŻYCIORYS


ukończenie studiów na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu z wyróżnieniem

1986

uzyskanie specjalizacji I stopnia z ginekologii i położnictwa

1988

nadanie stopnia dr n. med. na podstawie rozprawy pt: Ocena wpływu płynów krioprotekcyjnych na zdolność zapładniającą plemników „in vitro”

1993

uzyskanie specjalizacji II stopnia z ginekologii i położnictwa

1993

nadanie stopnia dr hab. n. med. na podstawie rozprawy pt.: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.

2002

nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych przez Prezydenta RP

2009

uzyskanie specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

2015

uzyskanie certyfikatu Androloga Klinicznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

2017

NAGRODY


uzyskanie Indywidualnej Naukowej Nagrody Rektora UM Poznań

2005

uzyskanie Indywidualnej Nagrody Rektora UM Poznań za Działalność Dydaktyczną

2006

nagroda zespołowa American Society of Andrology

2006

r.nagroda zespołowa za najlepszą pracę naukową z polskiego laboratorium Polskiego Towarzystwa Genetycznego,

2013