Prof. dr hab. Robert Zygmunt Spaczyński

specjalista w ginekologii i położnictwie (2001), endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (2015) oraz endokrynologii (2011)

Profesor Robert Spaczyński zajmuje się problematyką medycyny rozrodu oraz endokrynologii ginekologicznej od ponad 20 lat, pracując w Klinice Rozrodczości (1995-99), a następnie w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1999-2022). Przez okres 12 lat pełnił funkcję zastępcy koordynatora w Oddziale Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu GPSK UM w Poznaniu (2010-2022). Profesor Robert Spaczyński zajmuje się naukowo niepłodnością i endokrynologią ginekologiczną, a w szczególności zagadnieniami fizjopatologii jajnika, zespołu policystycznych jajników, kardiometabolicznych zaburzeń w zespołach hiperandrogennych, endometriozy i zespołu bólowego miednicy mniejszej, sonograficznych technik trójwymiarowych oraz antykoncepcji hormonalnej. Interesuje się ponadto problematyką zaawansowanych technik endoskopowych (hysteroskopia i laparoskopia) przeprowadzając skomplikowane operacje laparoskopowe: neurektomii przedkrzyżowej, endometriozy rektowaginalnej, przezbrzusznego szwu okrężnego oraz histeroskopowe operacje odtwórcze w zespołach Ashermana.

Profesor Spaczyński brał również udział w licznych badaniach klinicznych, w tym w badaniach z zakresu terapii osteoporozy, endometriozy, antykoncepcji hormonalnej, menopauzalnej terapii hormonalnej oraz wspomaganego rozrodu. Jest autorem ponad 185 zagranicznych i krajowych publikacji naukowych z zakresu endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu. Były kierownik trzech programów badawczych KBN/NCN.

Do najważniejszych funkcji pełnionych przez profesora Spaczyńskiego należą:
– Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (MZ, od 2013-nadal.)
– Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE, 2020- nadal)
– Były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP, 2015- 2018)
– Były przedstawiciel Polski (Committee of National Representatives; 2014-2020) w European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
– Przewodniczący Zespołu Ekspertów przygotowującego Program specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz w dziedzinie embriologii klinicznej (CMKP, 2021-2022)
– Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (CEM, 2014-nadal).
– Członek Komisji Bioetycznej przy UM im K. Marcinkowskiego w Poznaniu (od 2009 – nadal)
– Współautor polskich rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia niepłodności (Ginekol Perinatol Prakt 2018;3:112), oncofertility (J Adolesc Young Adult Oncol 2017;6:388) oraz zespołu policystycznych jajników (Endokr Pol 2018;69:328)

Towarzystwa naukowe:
– Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
– Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii
– Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
– European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
– International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)
– European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE)

Życiorys


Matura Międzynarodowa w United World College of The Atlantic (UWC), Wielka Brytania – dwuletnie stypendium wygrane w konkursie otwartym

1986-1988

studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończone z wyróżnieniem

1988-1994

exchange research student, Szkoła Medyczna Uniwersytetu w Southampton, Wielka Brytania (wygrane stypendium TEMPUS)

1990-1991

visiting student, Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologicznych Szpital Santo Hospital Civil De Basurto w Bilbao , Hiszpania

1992

staż podyplomowy w Klinikach Akademii Medycznej w Poznaniu

1994-1995

postdoctoral research fellow, Sekcja Endokrynologii Ginekologicznej i Medycyny Rozrodu, Departamentu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Yale w New Haven, USA

1995-1997

asystent w Klinice Rozrodczości Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Poznaniu

1995-1998

asystent w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii i Położnictwa AM w Poznaniu

1998-2001

research scholar, Sekcja Endokrynologii Ginekologicznej i Medycyny Rozrodu, Departamentu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Yale w New Haven, USA

1999

rozprawa doktorska na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1999

adiunkt w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu

2001-2011

rozprawa habilitacyjna na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2005

profesor nadzwyczajny w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu

2011

tytuł naukowy profesora nauk medycznych

2014

profesor w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu

2014

NAGRODY


III nagroda na 51 Uczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej AM w Poznaniu

1994

stypendium Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

1998

Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora AM w Poznaniu

1999

Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia RP

2000

Lekarz Przyjacielem Kobiety – Honorowy Dyplom, Miesięcznik Twój Styl

2004

Indywidualna Nagroda Dydaktyczna Rektora AM w Poznaniu

2004

Lekarz Niezwykły – Honorowy Dyplom, Miesięcznik Zdrowie

2005

Nagroda Society for Reproductive Endocrinology and Infertility Montreal, Quebec, Kanada

2015

Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora AM w Poznaniu

2006

Nagroda Society for Reproductive Endocrinology and Infertility San Francisco, USA

2008

Nagroda Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Warszawa

2008

Indywidualna Nagroda Dydaktyczna Rektora UM w Poznaniu

2010