Szkolenia

Podmiot leczniczy Klinika Pastelowa sp. z o. o., prowadzący ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji i bank komórek rozrodczych i zarodków na podstawie art. 60 w związku z art. 65 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności i przyznanej akredytacji, informuje o szkoleniach:

1. Wstępnym – dla osób nowo zatrudnionych embriologów, lekarzy, pielęgniarek i położnych;
2. Ustawicznym – dla wszystkich zatrudnionych embriologów, lekarzy, pielęgniarek i położnych;
3. Uaktualniającym – dla wszystkich zatrudnionych embriologów, lekarzy, pielęgniarek i położnych,
w roku 2024 w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Szczegółowe informacje na temat terminów szkoleń zostaną opublikowane  w I kwartale 2024 roku.

Pytania prosimy kierować  drogą mailową: szkolenia@klinikapastelova.pl lub na nr telefonu: 604-607-796.

Kontakt