Jesteśmy na liście realizatorów Programu „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028” opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Przed nami jeszcze dopełnienie formalności, czyli podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia. Więcej informacji już wkrótce!

——————————

Dziś, podczas konferencji z udziałem minister zdrowia Izabeli Leszczyny, zostały przedstawione kluczowe aspekty programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu. Program in vitro ma na celu zapewnić równy dostęp do leczenia niepłodności wszystkim parom borykającym się z niepłodnością oraz onkopłodność, czyli zabezpieczenie materiału rozrodczego pacjentów onkologicznych.

W konferencji uczestniczyli eksperci zajmujący się tematyką niepłodności oraz onkopłodności:
Dagmara Korbasińska, przewodnicząca Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.
Profesor Robert Zygmunt Spaczyński, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.
Zgodnie z informacją podaną przez minister zdrowia, rządowy program in vitro planowany jest na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Kryteria